Engagera dig

Kandidera till uppdraget som klimatambassadör
Nytt spännande uppdrag på gång efter en sommar som verkligen satt klimatfrågorna på agendan. Miljöpartiet i Örebro län söker en klimatambassadör. Detta är ett nytt uppdrag i vår region och det är distriktsstämman som beslutar på förslag från distriktets valberedning. Klimatambassadören lägger upp sitt arbete tillsammans med styrelsen utifrån egna förutsättningar och de förutsättningar som gäller inom regionen för att bidra till omställningen till ett klimatsmart samhälle.

Rollen kan innebära:
- Driva och hålla i lokala aktiviteter för att informera om klimatförändringen och skapa opinion för åtgärder av olika slag med syfte att minska utsläpp av växthusgaser (mitigation) liksom för förebyggande åtgärder (adaptation).
- Skapa och hålla igång lokala grupper/nätverk för Miljöpartiets arbete med klimatutmaningen.
- Förmedla idéer och åtgärder som kan vara av intresse för övriga Klimatambassadörer – det görs idag mycket bra i framför allt kommuner som kan utnyttjas i andra kommuner.
- Följa med vad som händer inom klimatområdet både nationellt, internationellt och inom Miljöpartiet för att förmedla sådan information till medlemmar inom den egna organisationen, t.ex. genom inlägg på medlemsmöten.
- Delta i gemensamma aktiviteter inom Klimatnätverket.
- Skriva artiklar själv eller förmedla artiklar som andra har skrivit.
- Agera för att flera medlemmar ska gå med i Klimatnätverket.
- Skriva/ta initiativ till motioner till Miljöpartiets kongresser.

Intressant? Javisst! Föreslå dig själv eller någon annan före 9 september (jajamen, tiden går ut på valdagen). Det här valet kommer att beredas av några av oss i distriktets valberedning och sedan lämnas över till distriktsstämman. Vi som bereder valet är Helena Bosved, Pia Frohman och Staffan Dällerud.  

Kontakt:
Helena Bosved, helena.bosved@mp.se
Pia Frohman, pia.frohman@mp.se
Staffan Dällerud, staffan.dallerud@karlskogafhs.se


Bidra till kampanjarbetet på sociala medier
Ett bra första steg är att gilla de sidor som varje lokalavdelning har på Facebook. Vi har även en sida för distriktet, där vi för fram vår politik i Region Örebro län samt våra kandidater till riksdagen.

Håll dig uppdaterad på vad som händer på sidorna och gilla, kommentera och dela det som skrivs. Om vi är många som hjälps åt med det så får våra inlägg större spridning vilket innebär att fler läser och ser det vi publicerar.

MP Örebro län har även en medlemsgrupp på Facebook som du som medlem gärna får vara med i. Hör av dig til Malin, malin.bjarnefors@mp.se, för mer information. Malin kan även hjälpa dig med att komma igång med grunderna i hur du kan bidra till valkampanjen på sociala medier. I gruppen kan medlemmar tipsa varandra och samtala om det som är aktuellt för stunden.

På Instagram hittar du MP Örebro län på @mporebrolan.


Engagera dig
Om du är medlem och inte redan har ett konto på engagera.mp.se så skapa ett redan nu. På den sajten får du ta del av löpande information från riksorganisationen, med fokus på aktuell politik.

Funktionärswebben
På riksorganisationens funktionärswebb, funktionar.mp.se, finns stöd till alla som arbetar med att organisera verksamhet i partiet. Där finns information, tips, modeller och standardlösningar för att på bästa sätt organisera och driva en avdelning.

Politikerwebben
På politikerwebben, politiker.mp.se, finns information för politiker inom partiet. Här finns information om mandatperiodens fyra år, politiskt samarbete med andra partier och tips kring att förhandla, samarbeta och styra.


Engagera dig i din kommun
Om du inte är medlem och vill engagera dig kan du kontakta lokalavdelningen i den kommun här du bor. Kontaktuppgifter hittar du på respektive hemsida: mp.se/kommunnamn. Det går också bra att kontakta distriktskansliet (se fliken Kontakt). På mp.se/bli-medlem kan du läsa om hur du blir medlem. Om du redan är medlem, men inte aktiv, kan du även då ta kontakt med din lokalavdelning för att få veta vilka aktiviteter som är på gång och/eller tala om vad du vill bidra med.