Engagera dig

Åk på kongressen 2018 som ombud, ersättare eller delta på hemmaplan som reserv!
(mejl skickat till alla medlemmar 2017-12-15)
Distriktets valberedning ska totalt föreslå 24 personer till länets kongressgrupp. Örebro län utgör en enda ombudsvalkrets. Kongresser under valår brukar vara extra peppiga att åka på, så ta chansen i år du som inte tidigare har deltagit på någon av Miljöpartiets kongresser.

Kongressen 2018 är i Västerås på Aros Congress Center 25–27 maj. 2018 års kongress är en temakongress vilket betyder att endast frågor som partistyrelsen lyfter genom propositioner kommer kan behandlas.

Nomineringar
Skicka nomineringar till kongressombud, ersättare eller suppleanter (vi ser gärna att du nominerar dig själv!) till Helena Bosved, Staffan Dällerud, Elin Riberg eller Maria Sääf på någon av nedanstående mejladresser. Det går också bra att skicka ett meddelande till någon av oss på Facebook eller skicka ett brev till: Miljöpartiet de gröna i Örebro län, Vasatorget 1, 703 54 Örebro. Märk kuvertet med ”Valberedning Örebro län”.

Nomineringar ska helst vara valberedningen tillhanda senast 12 januari 2018 och måste innehålla kontaktuppgifter till den nominerade. Den nominerade måste vara tillfrågad och ha accepterat att bli nominerad. Nomineringsrätt har alla medlemmar. Beslutet fattas sedan av distriktets stämma.

Med vänliga hälsningar,
DISTRIKTETS VALBEREDNING

Helena Bosved, helena.bosved@mp.se
Staffan Dällerud, staffan.dallerud@karlskogafsh.se
Elin Riberg, en-rg@hotmail.com
Maria Sääf, maria.saaf@mail.com

Gilla Miljöpartiet i Örebro län på Facebook
facebook.com/mporebrolan

Engagera dig i din kommun
Om du inte är medlem och vill engagera dig kan du kontakta lokalavdelningen i den kommun här du bor. Kontaktuppgifter hittar du på respektive hemsida: mp.se/kommunnamn. Det går också bra att kontakta distriktskansliet (se fliken Kontakta oss). På mp.se/bli-medlem kan du läsa om hur du blir medlem. Om du redan är medlem, men inte aktiv, kan du även då ta kontakt med din lokalavdelning för att få veta vilka aktiviteter som är på gång och/eller tala om vad du vill bidra med.

Lediga uppdrag (uppdaterat 2017-12-19)
Just nu finns det en vakant ledamotsplats i styrelsen. Om du är intresserad av att sitta i styrelsen eller framöver inneha någon annat uppdrag så kontakta valberedningen. Se kontaktuppgifter under fliken Kontakt.