Just nu

26 augusti: Utbildningsdag i samband med Örebro Pride
Under några dagar i slutet av augusti pågår Örebro Pride. I samband med det, lördag 26 augusti, bjuder Miljöpartiet in till en utbildningsdag för medlemmar. Vi kommer att hålla till i våra lokaler på Vasatorget i Örebro. Vi börjar dagen med gemensam lunch 12.30. Därefter kommer Hanna Knutsson från RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) att under några timmar prata med oss om jämställdhet, sexualpolitik och hbtq*-frågor. Hanna är ordförande i RFSU Örebro och är utbildad sexualupplysare samt genus- och beteendevetare. Hon är van att sexualupplysa såväl högstadieungdomar som pensionärer, utbildar yrkesverksamma i inkluderande bemötande och bedriver sexualpolitiskt påverkansarbete både lokalt och nationellt. Utöver sitt engagemang i RFSU arbetar Hanna som projektledare där hon utbildar HVB-hemspersonal i genus, jämställdhet och sexualitet.

Därefter kommer Jonas Eriksson, riksdagsledamot, gruppledare riksdagen och nyvald ordförande i riksdagen EU-nämnd, att informera om aktuell politik. Efter utbildningsdagen går vi gemensamt till Conventum där årets prideparad börjar klockan 18. Tillsammans går vi genom centrala Örebro till Stadsparken och kvällens pridefest.

Utbildningsdagen passar såväl dig som är ny medlem som dig som varit med under många år. Om du inte har varit på någon aktivitet med Miljöpartiet tidigare så är det här ett bra tillfälle och du är extra välkommen! Målet med utbildningen är att vi ska få mer kunskap om jämställdhet, sexualpolitik och hbtq-frågor och även få inspiration till hur vi kan arbeta politiskt. Vi ska efter utbildningen känna oss stärkta att fortsätta vårt politiska arbete och peppade inför kvällens prideparad.

Informationstält i Stadsparken
Under dagen, klockan 12–21, kommer vi även finnas på plats i Stadsparken (Pride Park) med ett informationstält. Vi kommer att behöva vara många medlemmar som hjälps åt att bemanna tältet under dagen och kvällen. Vi ser till att hela tiden vara flera personer som hjälps åt vilket gör att det passar bra att vara med även för dig som inte har kampanjat så mycket för partiet förut. 

Mer information och anmälan
Mer information kommer att skickas ut i mitten av augusti och kommer även att läggas ut här. Om du redan nu vill anmäla intresse för att delta under utbildningsdagen och/eller vara med i vårt informationstält så kan du skriva till orebrolan@mp.se.

Om RFSU: rfsu.se
Om Örebro Pride: orebropride.se

18–19 november: Utbildningsdagar
I november är alla medlemmar välkomna till två dagar fulla med utbildningspass, föreläsningar, seminarium och samtal. Fokus kommer ligga på att vi ska känna oss förberedda och peppade inför nästa års val. Om du har tips på innehåll så hör gärna av dig till orebrolan@mp.se. Dagarna genomförs tillsammans med Miljöpartiet i Värmland och vi kommer att hålla till i Hallsberg. Mer information kommer efter sommaren men boka gärna in datumet redan nu.

Styrelsemöten 2017
Med reservation för ändringar. Tid: 16.30-19.00.
19 januari23 februari20 april, 27 april8 juni31 augusti, 21 september, 12 oktober, 23 november och 14 december.

Nätverksgrupper
Alla med kommunala eller regionala förtroendeuppdrag inom MP i länet är välkomna att ingå i någon av de tre nätverksgrupper som partidistriktet startat. Kick off för grupperna hölls 1 september men det går bra att gå med när som helst. Grupperna har dels en Facebook-grupp för snabb kontakt. Det finns också ett mappsystem i Google Drive där dokument kan läggas upp och delas.

Bakgrund: På representantskapet i maj 2015 beslutades att vi inom regionen ska starta upp tre olika nätverksgrupper. Dessa tre är Vård och omsorg, Skola och utbildning samt Samhällsbyggnad och miljö. Om behov uppstår i framtiden kan ytterligare nätverksgrupper eventuellt startas enligt samma modell. Syftet med nätverksgrupperna är att dela kunskap och information för att stärka våra förtroendevalda i kommunerna och i regionen samt att vara en tydlig plattform för feedback och diskussion bland miljöpartister med liknande förtroendeuppdrag.

Nätverksgrupperna är öppna för de förtroendevalda som har uppdrag inom respektive nämnd/område i sin kommun eller i Region Örebro län. Om en lokalavdelning saknar aktiv representation inom en viss nämnd/område så kan en förtroendevald med övergripande uppdrag, t.ex. i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, bjudas in till den nätverksgruppen så att alla kommuner har chans att finnas representerade i varje grupp. 

Hör av dig till malin.bjarnefors@mp.se om du vill ingå i en av grupperna. Grupperna har startats för att vi på ett enkelt sätt ska kunna dela med oss av kunskap mellan kommungränserna och för att vi ska kunna ta upp frågor och ställa dem direkt till andra inom samma politikområde. Grupperna bestämmer själva om de även vill träffas fysiskt. Alla bestämmer själva hur det egna engagemanget ser ut och det är medlemmarna i gruppen som styr gruppens innehåll.