Just nu

Sommaravslutning i Tivedens nationalpark
10 juni träffas vi i Vitsand, Tiveden för sommaravslutning. Alla medlemmar i Örebro län är välkomna.

Dag och tid: Lördag 10 juni klockan 11 till 15.
Plats: Vitsand, Tivedens nationalpark.
Vägbeskrivning: Följ skyltning mot nationalparkens huvudentré, sedan skyltning mot Vitsand som ligger cirka tre kilometer före huvudentrén.
Transport från och till tåg: Transport ordnas till och från nationalparken för dig som kommer med tåg till Laxå. För dig som åker från eller via Örebro går det ett tåg från Örebro C 9.30 som är framme i Laxå 10.09. Tåg från Laxå avgår 15.56 och är framme i Örebro 16.43.
Mat: Vi bjuder på vegetarisk mat. Anmäl om du önskar annan kost.
Anmälan: Senast 5 juni till regionsekreterare Malin Bjarnefors, malin.bjarnefors@mp.se. Det är viktigt att du i samband med anmälan talar om ifall du behöver transport mellan Laxå och Tiveden.
Klädsel: Kläder efter väder! Badkläder för den som vågar.

Möjlighet och tid finns till att ströva fritt på någon av vandringslederna. Vi kommer att få en föredragning om nationalparkens historia, utvidgning och den unika naturen. Det kommer att finnas en fotograf på plats som kan ta bilder på enskilda personer eller grupper. Dessa bilder kan till exempel användas i valrörelsen. Det är en fantastisk möjlighet då omgivningen möjliggör unika och vackra bilder. Välkommen till Tiveden! Läs mer om nationalparken: http://www.tiveden.se/upptack-tiveden/besoksmal/tivedens-nationalpark/#anchor

Styrelsemöten 2017

Med reservation för ändringar. Höstens datum är preliminära.
19 januari, 23 februari, 30 mars inställt, 20 april, 27 april 18.00-20.00, 8 juni, 31 augusti, 12 oktober, 23 november. 

Nätverksgrupper

Alla med kommunala eller regionala förtroendeuppdrag inom MP i länet är välkomna att ingå i någon av de tre nätverksgrupper som partidistriktet startat. Kick off för grupperna hölls 1 september men det går bra att gå med när som helst. Grupperna har dels en Facebook-grupp för snabb kontakt. Det finns också ett mappsystem i Google Drive där dokument kan läggas upp och delas.

Bakgrund: På representantskapet i maj 2015 beslutades att vi inom regionen ska starta upp tre olika nätverksgrupper. Dessa tre är Vård och omsorg, Skola och utbildning samt Samhällsbyggnad och miljö. Om behov uppstår i framtiden kan ytterligare nätverksgrupper eventuellt startas enligt samma modell. Syftet med nätverksgrupperna är att dela kunskap och information för att stärka våra förtroendevalda i kommunerna och i regionen samt att vara en tydlig plattform för feedback och diskussion bland miljöpartister med liknande förtroendeuppdrag.

Nätverksgrupperna är öppna för de förtroendevalda som har uppdrag inom respektive nämnd/område i sin kommun eller i Region Örebro län. Om en lokalavdelning saknar aktiv representation inom en viss nämnd/område så kan en förtroendevald med övergripande uppdrag, t.ex. i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, bjudas in till den nätverksgruppen så att alla kommuner har chans att finnas representerade i varje grupp. 

Hör av dig till malin.bjarnefors@mp.se om du vill ingå i en av grupperna. Grupperna har startats för att vi på ett enkelt sätt ska kunna dela med oss av kunskap mellan kommungränserna och för att vi ska kunna ta upp frågor och ställa dem direkt till andra inom samma politikområde. Grupperna bestämmer själva om de även vill träffas fysiskt. Alla bestämmer själva hur det egna engagemanget ser ut och det är medlemmarna i gruppen som styr gruppens innehåll.