Just nu

Kontakt

orebrolan@mp.se, orebro@mp.se


----------


Styrelsemöten 2019

Observera att datum och tider kan komma att ändras. Tiden är i normalfallet 16.30.

10 januari, 24 januari (årsplanering), 21 februari (fastställa årsstämmohandlingar), 4 april (inför stämma och EU-val), 16 maj, 5 september (inför stämma), 17 oktober (inför höststämma), 28 november (planering inför 2020).