Just nu

Välkommen till kommun- och landstingsdagar 18-19 november
Miljöpartiet de gröna i Örebro län och Värmland bjuder in alla medlemmar till regionala kommun- och landstingsdagar 18-19 november. Det blir två fullmatade utbildningsdagar på Hotell Stinsen i Hallsberg. 

Under helgen får vi bland annat besök av partisekreterare Amanda Lind, finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister Per Bolund, EU-parlamentariker Jakop Dalunde, våra egna riksdagsledamöter Stina Bergström och Jonas Eriksson, samt partistyrelsens sammankallande Marléne Tamlin. Det blir en lärorik helg då vi tillsammans laddar upp inför nästa års val genom intressanta seminarium och givande samtal.


Utbildningsdagarna riktar sig till alla medlemmar i Miljöpartiet. Om du har förtroendeuppdrag för partiet eller funderar på om det är något för dig så är de här dagarna perfekta för att få inspiration och kunskap samtidigt som du får umgås med andra medlemmar från Örebro län och Värmland. Inga förkunskaper behövs. Antalet platser är begränsat. Anmäl dig så snart som möjligt så ses vi i Hallsberg. Välkommen!

Deltagaravgiften för medlemmar från Örebro län står partidistriktet för. Resa och boende bokar du själv och kostnaderna står du eller din lokalavdelning för. Fråga ordförande i din avdelning om du är osäker på vad som gäller. Bokningskod Hotell Stinsen: 53508. Bokning görs via hotellstinsen.com. Hotellrum finns reserverade för oss fram till tre veckor före utbildningsdagarna. 
Vid frågor får su gärna kontakta Malin Bjarnefors, regionsekreterare, på malin.bjarnefors@mp.se eller 079-076 93 32

Anmälan gör du via den här länken.

Program
Lördag 18 november
10.30 Kaffe/te vid tågstationen
11.00 Inledning. Birgitta Kahn, distriktsordförande i Värmland, och Andreas Tranderyd, distriktsordförande i Örebro län
11.20 Miljöskatter och andra miljöfrågor i statsbudgeten – var står vi nu och vad gör vi framöver? Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister
12.30 Lunch
13.30 Så vinner vi valet! Amanda Lind, partisekreterare
15.00 Fika (kaffe/te och frukt)
15.30 Oslo–Stockholm 2.0 – hur går det och vad händer nu? Stina Bergström, riksdagsledamot från Värmland, och Mats Gunnarsson, regionråd i Örebro län
16.00 Paus
16.10 Hur vi jobbat för att få Västerås till Sveriges bästa miljökommun! Marléne Tamlin, partistyrelsens sammankallande och tidigare kommunalråd i Västerås
17.10 Paus
17.20 Politiskt ledarskap – att sitta i majoritet respektive opposition. Maria Kjellberg, Miljöpartiets kommun- och landstingskommitté
18.20 Videohälsning. Gustav Fridolin, språkrör
18.30 Paus
19.00 Middag och därefter samtal och musik i hotellets pub
20.30 Träff för gruppledare med kommun- och landstingskommittén. Maria Kjellberg, Miljöpartiets kommun- och landstingskommitté

Söndag 19 november
8.30 Biologisk mångfald för kommunpolitiker. Torbjörn Nilsson, politisk sekreterare i MP Värmland
9.10 Paus
9.20 Skolpolitik – vad har vi åstadkommit hittills och vad gör vi framöver? Hugo Qvinth, sakkunnig på utbildningsdepartementet
10.10 Fika (kaffe/te och frukt)
10.40 Hur påverkar EU kommunerna och regionerna? Och hur påverkar Miljöpartiet detta genom EU-parlamentet och EU-nämnden? Jakop Dalunde, EU-parlamentariker, och Jonas Eriksson, riksdagsledamot från Örebro län och ordförande i EU-nämnden
11.50 Lunch
12.50 Miljöfrågor som inte är så populära – hur svarar vi väljarna om bensinskatten och vargen? Stina Bergström, riksdagsledamot från Värmland och miljöpolitisk talesperson, och Torbjörn Nilsson, politisk sekreterare i MP Värmland
13.40 Paus
13.50 Hur vinner vi val i sociala medier? Amanda Brovall Berglund, digital redaktör på Miljöpartiets riksorganisation
14.50 Avslutning. Birgitta Kahn, distriktsordförande i Värmland, och Andreas Tranderyd, distriktsordförande i Örebro län
15.00 Hemresa

Observera att vissa förändringar kan komma att ske!

 

Inbjudan till utbildning: Vässa dig som politiker
Vill du vässa dig som politiker eller är du nyfiken på vad ett kommunpolitiskt förtroendeuppdrag innebär? Både förtroendevalda och övriga medlemmar är varmt välkomna. Du behöver alltså inte redan ha ett förtroendeuppdrag för att vara med på utbildningen.

• Behöver du mer kunskap om hur ett nämndsammanträde går till, och om begrepp som yrkande, reservation, återremiss, ledamotsinitiativ och särskilt yttrande?
• Behöver du veta mer om din roll och ditt ansvar som nämndpolitiker?
• Vill du veta mer om den politiska organisationen, styrning och uppföljning?
• Vill du ställa egna frågor och byta erfarenheter med andra fritidspolitiker?
• Är du medlem och nyfiken på vad ett förtroendeuppdrag i en kommun innebär?

Välkommen till en snabbkurs om det politiska hantverket med Sara Richert, kommunalråd för Miljöpartiet i Örebro kommun. 
Välj mellan:
• 27 oktober klockan 11.00–13.30. Lokal: Gula rummet i Rådhuset. Inklusive lunchsallad.
• 5 november klockan 14.00–16.30. Lokal: Rådrummet i Rådhuset. Inklusive fika.

Anmäl dig till Anneli Weiner, kanslichef på Miljöpartiets rådhuskansli, på anneli.weiner@mp.se senast en vecka innan valt datum. Du som har ett politiskt förtroendeuppdrag inom Örebro kommun får ersättning för förlorad arbetsinkomst om du lämnar in intyg. 
Utbildningen erbjuds i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. 

26 oktober: höststämma
Läs mer under fliken Stämma.


Styrelsemöten 2017
Med reservation för ändringar. Tid: 16.30-19.00.
19 januari23 februari20 april, 27 april8 juni31 augusti, 21 september, 10 oktober (ändrat från 12 oktober. Ny tid 17.15), 23 november och 14 december.


Nätverksgrupper
Alla med kommunala eller regionala förtroendeuppdrag inom MP i länet är välkomna att ingå i någon av de tre nätverksgrupper som partidistriktet startat. Kick off för grupperna hölls 1 september men det går bra att gå med när som helst. Grupperna har dels en Facebook-grupp för snabb kontakt. Det finns också ett mappsystem i Google Drive där dokument kan läggas upp och delas.

Bakgrund: På representantskapet i maj 2015 beslutades att vi inom regionen ska starta upp tre olika nätverksgrupper. Dessa tre är Vård och omsorg, Skola och utbildning samt Samhällsbyggnad och miljö. Om behov uppstår i framtiden kan ytterligare nätverksgrupper eventuellt startas enligt samma modell. Syftet med nätverksgrupperna är att dela kunskap och information för att stärka våra förtroendevalda i kommunerna och i regionen samt att vara en tydlig plattform för feedback och diskussion bland miljöpartister med liknande förtroendeuppdrag.

Nätverksgrupperna är öppna för de förtroendevalda som har uppdrag inom respektive nämnd/område i sin kommun eller i Region Örebro län. Om en lokalavdelning saknar aktiv representation inom en viss nämnd/område så kan en förtroendevald med övergripande uppdrag, t.ex. i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, bjudas in till den nätverksgruppen så att alla kommuner har chans att finnas representerade i varje grupp. 

Hör av dig till malin.bjarnefors@mp.se om du vill ingå i en av grupperna. Grupperna har startats för att vi på ett enkelt sätt ska kunna dela med oss av kunskap mellan kommungränserna och för att vi ska kunna ta upp frågor och ställa dem direkt till andra inom samma politikområde. Grupperna bestämmer själva om de även vill träffas fysiskt. Alla bestämmer själva hur det egna engagemanget ser ut och det är medlemmarna i gruppen som styr gruppens innehåll.