Just nu

18-19 november: Kommun- och landstingsdagar 


Kontakt: Malin Bjarnefors, regionsekreterare MP Örebro län: 079-076 93 32. Torbjörn Nilsson, politisk sekreterare MP Värmland, 070-001 85 37. 
Observera att fösta programpunkten på söndag morgon är flyttad till lördag. Därför börjar programmet klockan 9.00 på söndag.

Program
Lördag 18 november
10.30 Kaffe/te på Hotell Stinsen
11.00 Inledning. Birgitta Kahn, distriktsordförande i Värmland, och Andreas Tranderyd, distriktsordförande i Örebro län
11.20 
Höstbudget 2018 – Miljöpartiet i regering gör skillnad. Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister
12.30 Lunch
13.30 Så vinner vi valet! Amanda Lind, partisekreterare
15.00 Fika (kaffe/te och frukt)
15.30 Oslo–Stockholm 2.55 – hur går det och vad händer nu? Jonas Karlsson, VD, och Stina Bergström, riksdagsledamot från Värmland.
16.00 Paus
16.10 
Biologisk mångfald för kommunpolitiker. Torbjörn Nilsson, politisk sekreterare i MP Värmland
17.10 Paus
17.20 Politiskt ledarskap – att sitta i majoritet respektive opposition. Maria Kjellberg, kommun- och landstingskommittén
18.20 Videohälsning. Gustav Fridolin, språkrör
18.30 Paus
19.00 Middag och därefter samtal och musik i hotellets pub (källarvåningen)
20.30 Träff för gruppledare. Maria Kjellberg, kommun- och landstingskommittén

Söndag 19 november
9.00 Skolpolitik – vad har vi åstadkommit hittills och vad gör vi framöver? Hugo Qvinth, sakkunnig på utbildningsdepartementet
10.10 Fika (kaffe/te och frukt)
10.40 Hur påverkar EU kommunerna och regionerna? Och hur påverkar Miljöpartiet detta genom EU-parlamentet och EU-nämnden? Jakop Dalunde, EU-parlamentariker, och Jonas Eriksson, riksdagsledamot från Örebro län och ordförande i EU-nämnden
11.50 Lunch
12.50 Miljöfrågor som inte är så populära – hur svarar vi väljarna om bensinskatten och vargen? Stina Bergström, riksdagsledamot från Värmland och miljöpolitisk talesperson, och Torbjörn Nilsson, politisk sekreterare i MP Värmland
13.40 Paus
13.50 Hur vinner vi val i sociala medier? Amanda Brovall Berglund, digital redaktör på Miljöpartiets riksorganisation
14.50 Avslutning. Birgitta Kahn, distriktsordförande i Värmland, och Andreas Tranderyd, distriktsordförande i Örebro län
15.00 Hemresa

Observera att vissa förändringar kan komma att ske!
Uppdatering: 
Tyvärr utgår Marlené Tamlins programpunkt på lördag eftermiddag. Därför flyttas det pass som var inplanerat på söndag morgon till den tiden. På söndag börjar programmet därför 9.00.

 

Inbjudan till utbildning: Vässa dig som politiker
Vill du vässa dig som politiker eller är du nyfiken på vad ett kommunpolitiskt förtroendeuppdrag innebär? Både förtroendevalda och övriga medlemmar är varmt välkomna. Du behöver alltså inte redan ha ett förtroendeuppdrag för att vara med på utbildningen.

• Behöver du mer kunskap om hur ett nämndsammanträde går till, och om begrepp som yrkande, reservation, återremiss, ledamotsinitiativ och särskilt yttrande?
• Behöver du veta mer om din roll och ditt ansvar som nämndpolitiker?
• Vill du veta mer om den politiska organisationen, styrning och uppföljning?
• Vill du ställa egna frågor och byta erfarenheter med andra fritidspolitiker?
• Är du medlem och nyfiken på vad ett förtroendeuppdrag i en kommun innebär?

Välkommen till en snabbkurs om det politiska hantverket med Sara Richert, kommunalråd för Miljöpartiet i Örebro kommun. 
Välj mellan:
• 27 oktober klockan 11.00–13.30. Lokal: Gula rummet i Rådhuset. Inklusive lunchsallad.
• 5 november klockan 14.00–16.30. Lokal: Rådrummet i Rådhuset. Inklusive fika.

Anmäl dig till Anneli Weiner, kanslichef på Miljöpartiets rådhuskansli, på anneli.weiner@mp.se senast en vecka innan valt datum. Du som har ett politiskt förtroendeuppdrag inom Örebro kommun får ersättning för förlorad arbetsinkomst om du lämnar in intyg. 
Utbildningen erbjuds i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. 

26 oktober: höststämma
Läs mer under fliken Stämma.

----------

Styrelsemöten 2017
Med reservation för ändringar. Tid: 16.30-19.00.
19 januari23 februari20 april, 27 april8 juni31 augusti, 21 september, 10 oktober (ändrat från 12 oktober. Ny tid 17.15), 23 november och 14 december.


Nätverksgrupper
Alla med kommunala eller regionala förtroendeuppdrag inom MP i länet är välkomna att ingå i någon av de tre nätverksgrupper som partidistriktet startat. Kick off för grupperna hölls 1 september men det går bra att gå med när som helst. Grupperna har dels en Facebook-grupp för snabb kontakt. Det finns också ett mappsystem i Google Drive där dokument kan läggas upp och delas.

Bakgrund: På representantskapet i maj 2015 beslutades att vi inom regionen ska starta upp tre olika nätverksgrupper. Dessa tre är Vård och omsorg, Skola och utbildning samt Samhällsbyggnad och miljö. Om behov uppstår i framtiden kan ytterligare nätverksgrupper eventuellt startas enligt samma modell. Syftet med nätverksgrupperna är att dela kunskap och information för att stärka våra förtroendevalda i kommunerna och i regionen samt att vara en tydlig plattform för feedback och diskussion bland miljöpartister med liknande förtroendeuppdrag.

Nätverksgrupperna är öppna för de förtroendevalda som har uppdrag inom respektive nämnd/område i sin kommun eller i Region Örebro län. Om en lokalavdelning saknar aktiv representation inom en viss nämnd/område så kan en förtroendevald med övergripande uppdrag, t.ex. i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, bjudas in till den nätverksgruppen så att alla kommuner har chans att finnas representerade i varje grupp. 

Hör av dig till malin.bjarnefors@mp.se om du vill ingå i en av grupperna. Grupperna har startats för att vi på ett enkelt sätt ska kunna dela med oss av kunskap mellan kommungränserna och för att vi ska kunna ta upp frågor och ställa dem direkt till andra inom samma politikområde. Grupperna bestämmer själva om de även vill träffas fysiskt. Alla bestämmer själva hur det egna engagemanget ser ut och det är medlemmarna i gruppen som styr gruppens innehåll.