Just nu‎ > ‎

Representantskap 15 maj

Alla medlemmar i regionavdelningen är välkomna på representantskap
Dag: onsdag 15 maj 2013
Tid: 18.00-21.00
Plats: Vasatorget 1, Örebro

Ärenden:

ŸINFORMATION FRÅN LISTVALBEREDNINGEN
Jan Grounes, sammankallande i regionavdelningens listvalberedning, informerar om processen med att ta fram listor till kommande val till riksdag och region (eller landsting).

FÖRSLAG PÅ LISTPROCESS
Förslag på process för att ta fram kommunlistor till valet 2014.

VAL 2014
Vi pratar om sådant som redan nu kan vara viktigt att tänka på inför valen nästa år.

REGION 2015
Fredrik Persson, regionordförande, berättar om var i processen vi befinner oss just nu. Bakgrundsinforamtion finns att läsa på www.orebroll.se/region2015.

INFORMATION OM MP:S DIGITALA KOMMUNTIKATIONSVERKTYG
Kort information om de kommunikationsverktyg MP numera använder sig av.

Kommande representantskap under året som årsmötet har beslutat om: 18 september och 4 december. Utöver dessa kan det kallas till representantskap om behov finns.

Frågor? Kontakta regionsekreterare Malin Bjarnefors (malin.bjarnefors@mp.se, 019-611 00 31, 076-551 35 47)

Kom ihåg att du som ledamot har rätt till reseersättning. Blankett kan du skriva ut härifrån medlemswebben (under fliken dokument) eller få på plats på mötet.
Alla medlemmar i regionavdelningen har närvarorätt.

Välkomna!

Styrelsen, Miljöpartiet de gröna i Örebro länLEDAMÖTER:

Askersund: Ingrid Fries Hansson, Tord Helgesson

Degerfors: Björn Nordenhaag, vakant

Hallsberg: Emma Ode, Lotta Öhlund

Hällefors: -

Karlskoga: Jens Dahlbäck, Börje Engholm

Kumla: Mats Gunnarsson, Carina Riberg

Laxå: Sara Pettersson, vakant

Lekeberg: Marianne Ring, Titti Bäckman

Lindesberg: Bo Haraldson, Agneta Nilsdotter

Ljusnarsberg: Natalie Ström, vakant

Nora: Monika Aune, Petra Käller

Örebro: Ia Malmqvist, Camilla Hansén, Gunnar Oest, Ola Palm, Monika Persson

Landstinget: Mats Gunnarsson, Catrin Steen

Länets ordförande: Fredrik Persson

Regionfullmäktige: Catrin Steen