Kalender


Här visas händelser som MP Örebro län arrangerar eller rekommenderar. Vissa möten är inte öppna för alla; några möten får exempelvis bara medlemmar vara med på. Under varje händelse ska det stå vilka mötet är öppet för. Kontakta gärna regionkansliet om du har funderingar kring något.

MP Örebro län