Kongress

Kongressen 2017 äger rum i Linköping, 25-27 maj.  Information om kongressen finns på riksorganisationens medlemswebb, medlem.mp.se/kongress. Kongresshandligarna finns att läsa på Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B_Fmjlq4fOAZdHZUVTdRNjduc00.
Kongressgruppen representerar Örebro läns lokalavdelningar i arbetet inför kongressen och under kongressen. Örebro län har rätt att i år skicka sex ombud till kongressen. Vi kommer även att skicka sex ersättare. De fem suppleanterna (som till antalet var sex efter årsmötet) ingår i det förberedande arbetet med att ta ställning till motioner, propositioner och andra kongressärenden. Ifall ett ombud eller en ersättare får förhinder kallas en suppleant in och får åka till kongressen. 

Kongressgruppen tar gärna emot synpunkter på motioner och propositioner. Mejla till kongressgruppens sammankallande på jesper.raftegard@outlook.com. 
Kongressgruppen vi vill i synnerhet veta vad medlemmarna tänker om proposition 6.1 Principer och proess för en "rikslista" 1 2018 års riksdagsval.

Kongressgrupp 2017
Ombud
 Jesper Räftegård, Örebro, sammankallande. Mejl: jesper.raftegard@outlook.com
 Maria Sääf, Örebro
 Agneta Nilsdotter, Lindesberg (tidigare ersättare)
 Sara Pettersson, Laxå (tidigare ersättare)
 Carina Riberg, Kumla
 Daniel Ekelund, Karlskoga

Ersättare
 Julia Leanderson, Örebro
 Per Folkeson, Örebro  (vald till suppleant)
 Thomas Berglund, Kumla
 Marketta Loiske, Karlskoga
 Mats Gunnarsson, Kumla (vald till suppleant)
 Katarina Bååth, Örebro  (vald till suppleant)

Suppleanter
 Marcus Willén Ode, Örebro
 Monika Aune, Nora
 Linus Karlsson, Örebro

Återbud
Helena Bosved, Örebro (vald till ombud)
Markus Olsén, Ljusnarsberg (vald till ombud)
Magnus Lander, Örebro (vald till ersättare)

Kommande kongresser: 2018 i Västerås, 3-5 maj 2019 i Örebro och 29-31 maj 2020 i Karlstad.
Ett ombud har efter årsmötet meddelat förhinder från att delta under kongressen och därför har Agneta (som tidigare var ersättare) blivit ombud och Per (som tidigare var suppleant) blivit ersättare.
Mejladress, kongressgruppen: kongressgrupp-orebro-lan_grupp@mp.se