Kongress

Camilla Hansén, ombud och sammankallande.
Daniel Ekelund, ombud
Pia Frohman, ombud
Inger Griberg, ombud
Pontus Olofsson, ombud
Mats Gunnarsson, ombud
Bodil Lennartsdotter Eriksson, ombud
Bodil Grek, ombud
Sten Lang, ersättare

Mejl: kongressgrupp-orebro-lan@mp.se