Kongress

Kongressen 2017 äger rum i Linköping, 25-27 maj.  Information om kongressen finns på riksorganisationens medlemswebb, medlem.mp.se/kongress. 
Kongressgruppen representerar Örebro läns lokalavdelningar i arbetet inför kongressen och under kongressen. Örebro län har rätt att i år skicka sex ombud till kongressen. Vi kommer även att skicka sex ersättare. De sex suppleanterna ingår i det förberedande arbetet med att ta ställning till motioner, propositioner och andra kongressärenden. Ifall ett ombud eller en ersättare får förhinder kallas en suppleant in och får åka till kongressen. 

Mejladress, kongressgruppen: kongressgrupp-orebro-lan_grupp@mp.se

Kongressgrupp 2017
Ombud
 Jesper Räftegård, Örebro, sammankallande. Mejl: jesper.raftegard@outlook.com
 Maria Sääf, Örebro
 Helena Bosved, Örebro
 Markus Olsén, Ljusnarsberg
 Carina Riberg, Kumla
 Daniel Ekelund, Karlskoga

Ersättare
 Magnus Lander, Örebro
 Julia Leanderson, Örebro
 Agneta Nilsdotter, Lindesberg
 Sara Pettersson, Laxå
 Thomas Berglund, Kumla
 Marketta Loiske, Karlskoga

Suppleanter
 Mats Gunnarsson, Kumla
 Marcus Willén Ode, Örebro
 Katarina Bååth, Örebro
 Per Folkeson, Örebro
 Monika Aune, Nora
 Linus Karlsson, Örebro

Kommande kongresser: 2018 i Västerås, 3-5 maj 2019 i Örebro och 29-31 maj 2020 i Karlstad.