Kongress

Kongressen 2018 äger rum i Västerås 25-27 maj. Information om kongressen finns på riksorganisationens medlemswebb, medlem.mp.se/kongress.

Ombudsfördelning
Miljöpartiet de gröna i Örebro län har till kongressen 2018 tilldelats åtta ombud.
Örebro läns lokalavdelningar utgör tillsammans en ombudsvalkrets. Kongressgruppen företräder hela distriktet, inte sin enskilda lokalavdelning.
Ombud och ersättare åker till kongressen. Ifall någon i kongressgruppen får förhinder eller avsäger sig sitt uppdrag flyttas alla nedanför denne upp en placering vardera på listan.

Anmälan och bokning
Distriktet ansvarar för att boka resa och boende för ombuden och ersättarna samt för att anmäla dessa till kongressen.

Kongressgruppens uppgift
Ombud, ersättare och reserver utgör kongressgrupp och har inför kongressen delat ansvar kring förberedelserna. Kongressgruppen träffas för att planera inför kongressen och planerar tillsammans med distriktsstyrelsen eventuellt in förberedande möten dit alla medlemmar är välkomna.
Valda ombud och ersättare deltar under hela kongressen.

Sammankallandes uppgift
Sammankallande kallar övriga ombud, ersättare och reserver till planeringsmöten.
Under mötena behandlas kongresshandlingarna och arbetsformerna under kongressen. Kongressgruppen bestämmer vilka frågor där man kan enas om en gemensam hållning. Om ombud eller tjänstgörande ersättare har en avvikande åsikt i sådan fråga ska detta meddelas till sammankallande.
Sammankallande ansvarar för att ombud och ersättare är schemalagda under kongressen.
Sammankallande ansvarar för att ombuden och ersättarna håller kontakt med varandra under kongressen genom gemensamma avstämningar och löpande via slutna sociala medier.
Sammankallande ansvarar för att kongressgruppen efter avslutad kongress skriver en kort redogörelse om kongressgruppens arbete. Redogörelsen lämnas till distriktsstyrelsen.

Vice sammankallandes uppgift
Att träda in som sammankallande om sammankallande får förhinder samt att stödja sammankallande i dess uppdrag.

Förlorad arbetsinkomst
Ombud och ersättare som åker till kongressen kan söka ersättning för förlorad arbetsinkomst hos distriktsstyrelsen (meddelas till distriktssekreterare). Detta ska meddelas innan kongressen.

Förhinder
Person vald till kongressgruppen som vill lämna uppdraget och inte kan delta under kongressen meddelar detta till kongressgruppens sammankallande samt till distriktssekreterare. Förhinder att delta vid enskilda förberedande möten meddelas till sammankallande.

Kontakt
Sammankallande Daniel Ekelund: daniel.ekelund@mp.se, 073-648 44 05.
Vice sammankallande Camilla Hansén: camilla.hansen@mp.se, 073-061 17 17.
Distriktssekreterare Malin Bjarnefors: malin.bjarnefors@mp.se, 079-076 93 32.

Kongressgrupp
Ombud
• Daniel Ekelund, Karlskoga, sammankallande. 
• Camilla Hansén, Örebro, vice sammankallande
• Sara Pettersson, Laxå
• Maria Sääf, Örebro
• Mats Gunnarsson, Kumla
• Carina Riberg, Kumla
• Natalie Peart, Ljusnarsberg
• Ann-Kristin Spåls, Örebro

Ersättare
• Monika Aune, Nora
• Marita Haraldson, Lindesberg
• Linn Wennberg, Ljusnarsberg
• Bodil Lennartsdotter Eriksson, Karlskoga
• Sten Lang, Örebro
• Magnus Lander, Örebro
• Per Wirén, Ljusnarsberg
• Johan Eliasson, Örebro

Reserver
• Daniel Westman, Ljusnarsberg
• Emma-Sofia Öderyd, Ljusnarsberg
• Inger Griberg, Lindesberg
• Margareta Widell, Askersund
 Linn Bergqvist, Örebro
• Ingrid Fries Hansson, Askersund