Kongress

Kongressen 2017 ägde rum i Linköping, 25-27 maj. Information om kongressen finns på riksorganisationens medlemswebb, medlem.mp.se/kongress
Kongressgruppen representerade Örebro läns lokalavdelningar i arbetet inför kongressen och under kongressen. Örebro län har rätt att i år skicka sex ombud till kongressen. Tanken var att även skicka sex ersättare, men efter avhopp blev det fem. På årsmötet valdes sex ombud, sex ersättare och sex suppleanter. Ombud och ersättare skulle åka till kongressen. Suppleanterna kallades in och skulle åka om ombud eller ersättare fick förhinder.

Kongressgrupp på plats på kongressen i Linköping
Ombud
 Jesper Räftegård, Örebro, sammankallande. Mejl: jesper.raftegard@outlook.com
 Maria Sääf, Örebro
 Mats Gunnarsson, Kumla (vald till suppleant på årsmötet). Med under kongressens första halva
 Sara Pettersson, Laxå (vald till ersättare på årsmötet
 Carina Riberg, Kumla
 Daniel Ekelund, Karlskoga

Ersättare
 Julia Leanderson, Örebro
 Per Folkeson, Örebro  (vald till suppleant på årsmötet)
 Thomas Berglund, Kumla
 Marketta Loiske, Karlskoga
 Katarina Bååth, Örebro (vald till suppleant på årsmötet). Med under kongressens andra halva