Kongress

Nominera till kongressgruppen
3–5 maj äger 2019 års kongress rum. Denna gång är det till Örebro som vi kommer att välkomna kongressdeltagare från hela landet. Örebro län har tilldelats åtta ombud till den här kongressen. Kongressgruppen kommer 2019 att bestå av de åtta ombuden och eventuellt några ersättare. Val av kongressgrupp sker av distriktsstämman i början av nästa år. Nomineringstiden går ut 31 december.

Ett av ombuden kommer vara gruppens sammankallande. Sammankallande har till uppgift att ansvara för att samla gruppen och hjälpa till med praktiska saker som VoteIT (det digitala mötessystem som används inför och under kongressen). Utöver ombud kommer den beslutande stämman eventuellt att välja ersättare. Ersättare deltar under det förberedande arbetet och under kongressen, precis som ombuden. För att vara säkra på att Örebro län finns representerade under kongressen med en fulltalig kongressgrupp kommer stämman även att välja ett antal reserver. Det är personer som endast deltar under kongressen om valda ombud och eventuella ersättare får förhinder.

Som ombud representerar du hela partidistriktet (MP Örebro län). Innan kongressen kommer förberedande arbete att behöva göras.

Nominera gör du genom att fylla i det här formuläret: https://goo.gl/forms/u0aniSJe9tuhj9gm1 Om du vill nominera flera personer så går det jättebra att fylla i formuläret flera gånger, en gång för varje person. Kom ihåg att det går jättebra att nominera sig själv. Så gör gärna det om du är intresserad av att ingå i kongressgruppen. Tack för att du nominerar och kandiderar!

Läs mer om kongressen: https://sites.google.com/a/mp.se/kongress-och-evenemang/

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta distriktets valberedning.

• Helena Bosved
 Staffan Dällerud
 Maria Sääf
• Pia Frohman