Kontakt

Adress (karta)
Miljöpartiet de gröna i Örebro län
Vasatorget 1
704 54 Örebro

Styrelse
 Camilla Hansén, ordförande
 Andreas Tranderyd, vice ordförande
• Malin Bjarnefors, sekreterare
 Daniel Ekelund, kassör
 Carina Riberg, ledamot
• Lea Strandberg, ledamot
• Anneli Weiner, ledamot

Valberedning
• Helena Bosved, ledamot
Staffan Dällerud, ledamot
Maria Sääf, ledamot
• Pia Frohman, ledamot
• vakant, ledamot

Riksvalberedare

Revisorer och revisorssuppleanter
• Inger Griberg, revisor
• Niclas Persson, revisor
Ia Malmqvist, revisorssuppleant

Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
• Gunnar Oest

Klimatambassadör
Hemsida och mejladress
• mp.se/orebro-lan
• orebrolan@mp.se

Riksdagsledamot

Regionråd

Anställda
• Monika Aune, politisk sekreterare

Grön Ungdom
• Kontakt: gu.orebro@mp.se

Gröna Studenter
• Kontakt: orebro@gronastudenter.se

Kontaktuppgifter lokalavdelningar
• E-post: kommunnamn@mp.se, exempelvis laxa@mp.se.
• Hemsida: mp.se/kommunnamn, exempelvis mp.se/kumla.
MP Askersund
• Kontakt: Ingrid Fries Hansson
MP Degerfors
• Ordförande: Sofie Nordenhaag Law
MP Hallsberg
• Ordförande: Andreas Tranderyd
Hällefors
• I Hällefors har Miljöpartiet ingen lokalavdelning. 
Kontakt: orebrolan@mp.se 
MP Karlskoga
• Ordförande: Staffan Dällerud
MP Ljusnarsberg
• Ordförande: Linn Wennberg
MP Nora
• Ordförande: Jan Larsson
MP Kumla
• Ordförande: Carina Riberg
MP Laxå
• Ordförande: Paulina Jonsson 
MP Lekeberg
• Ordförande: Pia Frohman
MP Lindesberg
• Ordförande: Agneta Nilsdotter
MP Örebro
• Ordförande: Stina Ståhl
• Kontakt: orebro@mp.se