Kontakt

Adress (karta)
Miljöpartiet de gröna i Örebro län
Vasatorget 1
704 54 Örebro

Styrelse
 Andreas Tranderyd, ordförande
 Sara Pettersson, vice ordförande
 Daniel Ekelund, kassör
• Bodil Lennartsdotter Eriksson, ledamot
 Marcus Willén Ode, ledamot 
 Carina Riberg, ledamot
• Lea Strandberg, ledamot
Mejl: orebro-lan-styrelse_grupp@mp.se

Valberedning
• Helena Bosved, ledamot
Staffan Dällerud, ledamot
Maria Sääf, ledamot
• Pia Frohman, ledamot
• vakant, ledamot

Riksvalberedare

Revisorer och revisorssuppleanter
• Inger Griberg, revisor
• Niclas Persson, revisor
• Mamdoh Gaber, revisorssuppleant
Ia Malmqvist, revisorssuppleant
Mejl: orebro-lan-revisorer_grupp@mp.se

Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
Hemsida och mejladress
• www.mp.se/orebro-lan
• orebrolan@mp.se

Regionråd

Riksdagsledamot

Anställda
• Malin Bjarnefors, distriktssekreterare 
• Katarina Folkeson, politisk sekreterare

Grön Ungdom
• Kontakt: gu.orebro@mp.se

Gröna Studenter
• Kontakt: orebro@gronastudenter.se

Kontaktuppgifter lokalavdelningar
• E-post: kommunnamn@mp.se
• Hemsida: www.mp.se/kommunnamn
MP Askersund
• Kontakt: Ingrid Fries Hansson
MP Degerfors
• Ordförande: Björn Nordenhaag
MP Hallsberg
• Ordförande: Andreas Tranderyd
Hällefors
• I Hällefors har Miljöpartiet ingen lokalavdelning. 
Kontakt: orebrolan@mp.se 
MP Karlskoga
• Ordförande: Staffan Dällerud
MP Ljusnarsberg
• Ordförande: Linn Wennberg
MP Nora
• Ordförande: Jan Larsson
MP Kumla
• Ordförande: Mats Gunnarsson
MP Laxå
• Ordförande: Sara Pettersson 
MP Lekeberg
• Ordförande: Pia Frohman
MP Lindesberg
• Ordförande: Agneta Nilsdotter
Kontakt: Sven Eriksson 
MP Örebro
• Ordförande: Lea Strandberg
• Kontakt: orebro@mp.se