Kontakt

Adress (karta)
Miljöpartiet de gröna i Örebro län
Vasatorget 1
704 54 Örebro

Styrelse
 Andreas Tranderyd, Hallsberg, ordförande, andreas.tranderyd@mp.se, 073-717 08 52
 Sara Pettersson, Laxå, vice ordförande
 Daniel Ekelund, Karlskoga, kassör
 Niclas Persson, Örebro, ledamot
 Carina Riberg, Kumla, ledamot
• Lea Strandberg, Örebro, ledamot
• vakant

Valberedning
•  Camilla Hansén, , Örebro, sammankallande, camilla.hansen@mp.se, 073-061 17 17
•  Thomas Berglund, Kumla, sessan95@gmail.com, 070-932 25 80 
• Agneta Nilsdotter, Lindesberg, 
 Linn Wennberg, Ljusnarsberg, linninioan@gmail.com, 070-679 69 08

Listvalberedning
 Jesper Räftegård, Örebro, sammankallande, jesper.raftegard@outlook.com
 Inger Griberg, Lindesberg
 Ingrid Fries Hansson, Askersund
 Magnus Lander, Örebro
 Björn Nordenhaag, Degerfors

Riksvalberedare
 Helena Bosved, helena.bosved@gmail.com

Revisorer och revisorssuppleanter
• Jan Grounes, Askersund
• Lotta Öhlund, Hallsberg
• Jonas Eriksson, Örebro, suppleant
• Mamdoh Gaber, Örebro, suppleant

Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
• Gunnar Oest, Örebro. familjenoest@hotmail.com, 072-534 54 04
• Sara Pettersson, Laxå. sara.furuvagen@gmail.com, 073-512 87 09
Hemsida, e-postadress och telefon
• www.mp.se/orebro-lan
• orebrolan@mp.se
• 019-611 00 31

Regionsekreterare
• Malin Bjarnefors, malin.bjarnefors@mp.se
076-551 35 47, 019-611 00 31

Regionråd
• Catrin Steen, catrin.steen@mp.se, 019-602 74 50
• Mats Gunnarsson, mats.gunnarsson@mp.se, 019-602 74 55

Regionpolitisk sekreterare
• Monika Aune, monika.aune@mp.se, 070-602 74 70

Riksdagsledamot
• Jonas Eriksson, jonas.eriksson@riksdagen.se 

Grön Ungdom
• Kontakt: gu.orebro@mp.se

Gröna Studenter
• Kontakt: orebro@gronastudenter.se

Stämmoombud
 Askersund: Ombud: Tord Helgsson, Ingrid Fries Hansson, vakant. Ersättare: vakant, vakant.
 Degerfors: Ombud: 1. Björn Nordenhaag. Ersättare: 1. Charlotte Silverhjelm, 2. Sofie Nordenhaag Law.
 Hallsberg: Ombud: Linda Eng, Lotta Öhlund. Ersättare: Andreas Tranderyd, vakant 
 Karlskoga: Ombud: Daniel Ekelund, Ann Myhrman Lager. Ersättare: vakant, vakant
 Kumla: Ombud: Carina Riberg, Britt Eklöf. Ersättare: vakant, vakant.
 Laxå: Ombud: Sara Pettersson. Ersättare: Linda-Mari Hartman, vakant.
 Lekeberg: Ombud: Pia Frohman, Gösta Persson. Ersättare: vakant, vakant.
 Lindesberg: Ombud: Marita Haraldson, Agneta Nilsdotter, vakant. Ersättare: vakant, vakant.
 Ljusnarsberg: Ombud: Natalie Peart, vakant. Ersättare: vakant, vakant.
 Nora: Ombud: Jasmine Ivarsson, vakant. Ersättare: vakant, vakant.
 Örebro: Ombud: Lea Strandberg, Niclas Persson, Maria Sääf, Sten Lang, Anneli Weiner, Jesper Räftegård, vakant, vakant. Ersättare: vakant, vakant.

Kontaktuppgifter lokalavdelningar
• E-post: kommunnamn@mp.se
• Hemsida: www.mp.se/kommunnamn
MP Askersund
• Ordförande: Tord Helgesson, orberga@gmail.com
MP Degerfors
• Ordförande: Björn Nordenhaag, nordenhaag@telia.com
MP Hallsberg
• Ordförande: Linda Eng, red_fox99@hotmail.com 
Hällefors
• I Hällefors har Miljöpartiet ingen lokalavdelning. 
Kontakt: orebrolan@mp.se 
MP Karlskoga
• Ordförande: Staffan Dällerud, kstaffan.dallerud@folkbildning.net 
MP Ljusnarsberg
• Ordförande: Linn Wennberg, linninioan@gmail.com
MP Nora
• Ordförande: Jasmine Ivarsson, jasmine.hylander@live.se 
MP Kumla
• Ordförande: Britt Eklöf, britteklof00@gmail.com 
MP Laxå
• Ordförande: Sara Pettersson, sara.furuvagen@gmail.com 
MP Lekeberg
• Ordförande: Pia Frohman, pia.frohman@mp.se
MP Lindesberg
• Ordförande: Agneta Nilsdotter, agneta.nilsdotter@lindesberg.se
Kontakt: Sven Eriksson, sven.eriksson.lbg@telia.com 
MP Örebro
• Ordförande: Lea Strandberg, lea.strandberg@mp.se