Region Örebro län

Politisk sekreterare: Katarina Folkeson