Region Örebro län

Regionråd och gruppledare: Mats Gunnarsson
Regionråd: Monika Aune
Politisk sekreterare: Katarina Folkeson

Organisationsskissen nedan gäller från 1 januari 2019, undantaget fullmäktigegruppen vilka redan har tillträtt.