Nomineringsprocess

Kommunfullmäktigelistorna
För att veta hur processen för att besluta om listorna till kommunfullmäktige ser ut i din kommun kan du kontakta valberedare eller styrelse där du bor. För Örebro kommun finns det mer information på MP Örebros webb, http://www.mp.se/orebro/just-nu/nominera-till-orebro-kommunfullmaktige.