Stämma

 Stämmoombud
• Askersund: Ombud: Tord Helgesson, Ingrid Fries Hansson. Ersättare: 1 vakant, 2 vakant.
• Degerfors: Ombud: 1 Björn Nordenhaag. Ersättare: 1 Sofie Nordenhaag Law, 2 Lasse Lidén.
• Hallsberg: Ombud: 1 Andreas Tranderyd. Ersättare: 1 Lotta Öhlund, 2 vakant.
• Karlskoga: Ombud: 1 Daniel Ekelund, 2 Bodil Lennartsdotter Eriksson. Ersättare: 1 Ann Myhrman Lager, 
2 Marketta Loiske
• Kumla: Ombud: Carina Riberg , 2 Thomas Berglund. Ersättare: 1 Britt Eklöf ,2 Ulrika Svärd.
• Laxå: Ombud: 1 Sara Pettersson. Ersättare: 1 Linda-Mari Hartman, 2 vakant.
• Lekeberg: Ombud: Pia Frohman eller Gösta Persson. Ersättare: 1 Pia Frohman eller Gösta Persson, 2 vakant.
• Lindesberg: Ombud: 1 Agneta Nilsdotter, 2 Marita Haraldson, 3  Inger Griberg. Ersättare: 1 Maria Berdén Evertsson, 2 vakant.
• Ljusnarsberg: Ombud: 1 Ronnie Edvardsson, 2 Natalie Peart. Ersättare: 1 Kevin Peart, 2 Monica Rantamäki.
• Nora: Ombud: 1 Jasmine Ivarsson, 2 Monika Aune. Ersättare: Jan Larsson, Jonatan Sandberg.
• Örebro: Ombud: 1 Sten Lang, 2 Maria Sääf, 3 Lea Strandberg, 4 Niclas Persson, 5 Anneli Weiner, 6 Tomas Dahlberg, 7 vakant, 8 vakant. Ersättare: 1 vakant, 2 vakant

Stämmor 2018
Med reservation för ändringar. Fler stämmor kan tillkomma. Kallelse skickas ut senast två veckor före mötet. Alla medlemmar är välkomna.
Tid: 18.00–21.00. 
25 januari (stämma och valkonferens), 15 mars (årsstämma), 3 maj (valmanifest m.m.), 13 september (efter valet), 25 oktober (höststämma), 6 december (julavslutning). 

Mötesrättigheter
Motionsrätt till distriktsstämman har distriktets medlemmar och lokalavdelningar. Motion ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast fyra veckor före en stämma för att behandlas på den stämman. Distriktsstyrelsen ska yttra sig över inkomna motioner. 
Samtliga medlemmar i partidistriktet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på distriktsstämman. Utsända företrädare för riksorganisationen har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i Miljöpartiet de gröna har närvarorätt. Stämman beslutar om närvaro- och yttranderätt i övrigt.