Stämma

 Stämmoombud
• Askersund: Ombud: Tord Helgesson, Ingrid Fries Hansson. Ersättare: 1 vakant, 2 vakant.
• Degerfors: Ombud: 1 Björn Nordenhaag. Ersättare: 1 Sofie Nordenhaag Law, 2 Lasse Lidén.
• Hallsberg: Ombud: 1 Andreas Tranderyd. Ersättare: 1 Lotta Öhlund, 2 vakant.
• Karlskoga: Ombud: 1 Daniel Ekelund, 2 Bodil Lennartsdotter Eriksson. Ersättare: 1 Ann Myhrman Lager, 
2 Marketta Loiske
• Kumla: Ombud: Carina Riberg , 2 Thomas Berglund. Ersättare: 1 Britt Eklöf ,2 Ulrika Svärd.
• Laxå: Ombud: 1 Sara Pettersson. Ersättare: 1 Linda-Mari Hartman, 2 vakant.
• Lekeberg: Ombud: Pia Frohman eller Gösta Persson. Ersättare: 1 Pia Frohman eller Gösta Persson, 2 vakant.
• Lindesberg: Ombud: 1 Agneta Nilsdotter, 2 Marita Haraldson, 3  Inger Griberg. Ersättare: 1 Maria Berdén Evertsson, 2 vakant.
• Ljusnarsberg: Ombud: 1 Ronnie Edvardsson, 2 Natalie Peart. Ersättare: 1 Kevin Peart, 2 Monica Rantamäki.
• Nora: Ombud: 1 Jasmine Ivarsson, 2 Monika Aune. Ersättare: Jan Larsson, Jonatan Sandberg.
• Örebro: Ombud: 1 Sten Lang, 2 Maria Sääf, 3 Lea Strandberg, 4 Niclas Persson, 5 Anneli Weiner, 6 Tomas Dahlberg, 7 vakant, 8 vakant. Ersättare: 1 vakant, 2 vakant

Stämmor 2018
Med reservation för ändringar. Fler stämmor kan tillkomma. Kallelse skickas ut senast två veckor före mötet. Alla medlemmar är välkomna.
Tid: 18.00–21.00. 
25 januari (stämma och valkonferens), 15 mars (årsstämma), 3 maj (valmanifest m.m.), 13 september (efter valet), 25 oktober (höststämma), 6 december (julavslutning). 

Höststämma 25 oktober
Höststämman är ett extra årsmöte som hålls årligen. Samtliga medlemmar i Örebro län  är välkomna att vara med. Ombud och ersättare är kallade.
Fyll gärna i det här formuläret om du kommer på mötet. Det underlättar planeringen vad gäller exempelvis fika. Du som är ombud eller ersättare får gärna fylla i formuläret även om du inte kan delta.
Stämman kommer att besluta om sådant som varje höststämma beslutar om, det vill säga fastställande av verksamhetsplan och budget samt val av valberedning. I övrigt kommer mötet samtala om och få information om aktuell politik. Välkommen!

Tid: 18.00–senast 21.00
Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1 i Örebro

Om du inte har möjlighet att vara med på plats i möteslokalen kan du delta på mötet via Google Hangout Meet (videosamtal). Säg till inför mötet så får du en länk till det.

Mötesrättigheter
Motionsrätt till distriktsstämman har distriktets medlemmar och lokalavdelningar. Motion ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast fyra veckor före en stämma för att behandlas på den stämman. Distriktsstyrelsen ska yttra sig över inkomna motioner. 
Samtliga medlemmar i partidistriktet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på distriktsstämman. Utsända företrädare för riksorganisationen har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i Miljöpartiet de gröna har närvarorätt. Stämman beslutar om närvaro- och yttranderätt i övrigt.