Stämma

Distriktsstämma 7 december


Dag: torsdag 7 december

Tid: 18.00‒21.00

Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1 i Örebro

Under stämman bjuds det på julfika och jullekar.

Anmälan: Som ombud är det bra om du meddelar så snart du vet om du kan delta eller inte så att vi vet att kallelsen har kommit fram. Se gärna till att alla ombud och ersättare i din avdelning har fått kallelsen. På orebro-lan.medlem.mp.se/stamma ser du vilka distriktet har fått information om är ombud och ersättare. Kontakta Malin om något är felaktigt. Meddela även om du är allergisk eller av andra anledningar har kostönskemål så att vi kan se till att det finns fika som passar dig. Kontakta regionsekreterare Malin Bjarnefors.

Reseersättning: Kom ihåg att du som är ombud eller tjänstgörande ersättare kan få ersättning för resekostnad till och från stämman. Reseräkningsblankett finns här: http://orebro-lan.medlem.mp.se/dokument. Blanketten lämnas eller skickas till distriktskansliet. Kom ihåg att skicka med eventuella kvitton.

Mer information och förslag till beslut: Medlemswebben, orebro-lan.medlem.mp.se/stamma.

 

Frågor: Kontakta regionsekreterare Malin Bjarnefors, malin.bjarnefors@mp.se, 079-076 93 32 (till och med 4 december) eller Andreas Tranderyd, andreas.tranderyd@mp.se, 073-717 08 52 (efter 4 december).

2017-12-07 Distriktsstämma - dagordning Stämmoombud
• Askersund: Ombud: Tord Helgesson, Ingrid Fries Hansson, vakant. Ersättare: 1 vakant, 2 vakant.
• Degerfors: Ombud: 1 Björn Nordenhaag. Ersättare: 1 Sofie Nordenhaag Law, 2 vakant.
• Hallsberg: Ombud: 1 Andreas Tranderyd, 2 Lotta Öhlund. Ersättare: 1 Linda Eng, 2 vakant.
• Karlskoga: Ombud: Daniel Ekelund, Ann Myhrman Lager. Ersättare: 1 vakant, 2 vakant.
• Kumla: Ombud: Carina Riberg, Britt Eklöf. Ersättare: 1 vakant, 2 vakant.
• Laxå: Ombud: 1 Sara Pettersson. Ersättare: 1 Linda-Mari Hartman, 2 vakant.
• Lekeberg: Ombud: Pia Frohman, Gösta Persson. Ersättare: 1 vakant, 2 vakant.
• Lindesberg: Ombud: 1 Agneta Nilsdotter, 2 Marita Haraldson, 3 Maria Berdén Evertsson. Ersättare: 1 Inger Griberg, 2 vakant.
• Ljusnarsberg: Ombud: 1 Ronnie Edvardsson, 2 Natalie Peart. Ersättare: 1 Kevin Peart, 2 Monica Rantamäki.
• Nora: Ombud: 1 Jasmine Ivarsson, 2 Monika Aune. Ersättare: Jan Larsson, Jonatan Sandberg.
• Örebro: Ombud: 1 Lea Strandberg, 2 Niclas Persson, 3 Maria Sääf, 4 Sten Lang, 5 Anneli Weiner, 6 Tomas Dahlberg, 7 vakant, 8 vakant. Ersättare: 1 vakant, 2 Jesper Räftegård.


Stämmor 2017
Med reservation för ändringar. Fler stämmor kan tillkomma. Kallelse skickas ut senast två veckor före mötet. Alla medlemmar är välkomna.
Tid: 18.00–21.00. Plats: Vasatorget 1, Örebro
Kommande datum: 11 maj, 14 september, 26 oktober (höststämma), 7 december.

Mötesrättigheter
Motionsrätt till distriktsstämman har distriktets medlemmar och lokalavdelningar. Motion ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast fyra veckor före en stämma för att behandlas på den stämman. Distriktsstyrelsen ska yttra sig över inkomna motioner. 
Samtliga medlemmar i partidistriktet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på distriktsstämman. Utsända företrädare för riksorganisationen har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i Miljöpartiet de gröna har närvarorätt. Stämman beslutar om närvaro- och yttranderätt i övrigt. 

__________
Bilagor
Proposition - Ombudsfördening till kongressen