Val 2018

Listorna till region- och riksdagsvalen fastställda

Mats Gunnarsson från Kumla och Monika Aune från Nora har valts till partiets regionrådskandidater inför valet 9 september och Jonas Eriksson från Örebro toppar riksdagslistan.


Mats Gunnarsson har tidigare arbetat som organisationssekreterare och är sedan 2010 regionråd och ordförande i Nämnden för samhällsbyggnad, vilket bland annat innefattar ansvar för kollektivtrafiken.

Monika Aune är 
kulturvetare och har sedan 2015 arbe
tat som politiskt sekreterare för Miljöpartiet i Region Örebro län. Monika har även politiska uppdrag i Nora där hon bland annat sitter i kommunstyrelsen och där Miljöpartiet samverkar med Socialdemokraterna.

Jonas Eriksson har valts till att stå högst på Miljöpartiets riksdagslista för Örebro län. Jonas är gymnasielärare och bor i Örebro. Sedan 2010 är han riksdagsledamot och under den senaste mandatperioden har han även varit gruppledare i riksdagsgruppen och sedan 2017 ordförande i EU-nämnden.

Bildtext: Regionrådskandidaterna Monika Aune och Mats Gunnarsson samt riksdagslistans toppnamn Jonas Eriksson.
Ċ
Malin Bjarnefors,
5 apr. 2018 04:13