Val 2018

Nomineringslänk
Det går bra att nominera mellan 15 september och 31 oktober 2017.

-------------------------
Nominera till riksdag och regionfullmäktige
Mejlutskick från listvalberedningen till alla medlemmar 31 augusti 2017

Om ett år är det val. Vet du någon som du tycker ska representera Miljöpartiet i regionfullmäktige eller i riksdagen? Namnlistorna på partiets valsedlar till riksdag och regionfullmäktige kommer att bestämmas av distriktsstämman i januari. Under hösten arbetar distriktets listvalberedning med att ta emot nomineringar och bereda valet genom att ta fram förslag på namnlistor.

Hur gör jag för att föreslå någon?
Från mitten av september 2017 kommer det gå att nominera via medlemswebben (se länk ovan).

Kan jag nominera mig själv?
Det går alldeles utmärkt! Vi ser positivt på nomineringar av både en själv och av andra.

Hur lång tid har jag på mig?
Sista datum att nominera till riksdag och regionfullmäktige är 31 oktober 2017.
Det går därefter att anmäla kandidater till regionfullmäktige ända fram till januari, men listvalberedningen beaktar inte sena anmälningar, vilket kan vara till nackdel för kandidaten.

Vad händer sen?
I november genomförs ett provval. Då får alla distriktets medlemmar rösta om kandidaterna. Listvalberedningen använder sig av bland annat resultatet från provvalet när den utformar sitt förslag till valsedlar. Förslaget presenteras omkring årsskiftet. I slutet av januari 2018 samlas lokalavdelningarnas ombud till distriktsstämman och bestämmer hur valsedlarna ska se ut.

Vill du veta mer?
Då ska du hålla ögonen på vår medlemswebb. Vi kommer att successivt fylla på med mer information om processen fram tills valsedlarna är fastställda i januari. Där hittar du även kontaktuppgifter för listvalberedningen, ifall du inte hittar svaret på din fråga. Adressen är:http://orebro-lan.medlem.mp.se/val2018.

Hur gör jag för att kandidera till kommunfullmäktige?
Valen till fullmäktige i länets kommuner hanteras av lokalavdelningarna, inte av partidistriktet. Fråga till exempel ordföranden i din lokalavdelning hur du ska gå till väga.

Vi hörs!
JESPER RÄFTEGÅRD
Sammankallande för listvalberedningen i MP Örebro län
jesper.raftegard@outlook.com

----------

Listvalberedningen
Jesper Räftegård, sammankallande, Örebro, jesper.raftegard@outlook.com, 076-551 64 53
Inger Griberg, Lindesberg
Ingrid Fries Hansson, Askersund
Magnus Lander, Örebro
Björn Nordenhaag, Degerfors
Ċ
Malin Bjarnefors,
13 sep. 2017 06:58