Välkommen

Miljöpartiet de gröna i Örebro läns medlemswebb
Här hittar du information som vänder sig till dig som är medlem i någon lokalavdelning i Örebro län och därigenom också medlem i Miljöpartiet Örebro län.
För dig som är förtroendevald politiker för Miljöpartiet finns en hel del information på http://politikerwebben.mp.se/ och på riksorganisationens medlemswebb http://medlem.mp.se.
Varje lokalavdelning har möjlighet att skapa en egen medlemswebb. Om din avdelning inte har någon än och du känner att det finns ett behov av det så prata med styrelsen i din avdelning.